องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทย์ฯแถลงข่าว

กระทรวงวิทย์ฯแถลงข่าวความพร้อมเปิดงานมหกรรมวิทย์ 2555

   

 

รูปภาพ: 

เผยสถานการณ์โรคหัด

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากโรคหัดลดลง จากปี 2000 ถึง 2010 เหลือ 74% 

รูปภาพ: 

อพวช. ชวนน้อง ๆ เข้าค่าย “บุกบ้านนักวิทยาศาสตร์” ปิดเทอมนี้

อพวช. ชวนน้อง ๆ หนู ๆ ป.4 – ป.6 เปิดประสบารณ์ใหม่ช่วงปิดเทอม กับค่าย“บุกบ้านนักวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พ.ค. 2555 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ด่วน ! รับจำนวนจำกัด เพียง 60 คนเท่านั้น

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี