สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เชิญชมงาน.. " เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 49 ปี วว. "

วว. ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน.."เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 ปี วว."

วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี

รายละเอียด : http://www.tistr.or.th/49tistr/  | ลงทะเบียน: http://203.185.68.218/register49/

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี