เผยสถานการณ์โรคหัด

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากโรคหัดลดลง จากปี 2000 ถึง 2010 เหลือ 74% 
             สำนักข่าว BBC รายงานสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคหัดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2010 จากจำนวน 535,300 คน เหลือ 139,300 คน ซึ่งพลาดเป้าหมายจากที่คาดไว้ว่าจะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้ถึง 90% โดยคาดว่าเป็นผลจากการระบาดของโรคหัดในปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2009 ทั้งในแอฟริกา เอเชีย และยุโรป และยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดและหัดเยอรมัน ประมาณ 382 คนต่อวันจากทั่วโลก นอกจากนี้ WHO ยังตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัดภายในปี 2015 ให้ได้ 95% เพราะเชื่อมั่นในโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ หากเด็ก ๆ ได้รับการฉีดวัคซีนในเวลาที่เหมาะสม
            โรคหัดพบมากในเด็กวัย 2-14 ปี และเป็นโรคที่ระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน สำหรับประเทศไทย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถิติผู้ป่วยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม ในปี 2010 พบผู้ป่วยจำนวน 2,583 ราย
 

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
ภาพจาก http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/syringe_0071-1002-1001-3307.html
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bbc.co.uk/news/health-17815112
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://www.vachiraphuket.go.th/www/public-health/?name=knowledge&file=readknowledge&id=286
TAG โรคหัด โรคหัดเยอรมัน องค์การอนามัยโลก วัคซีน

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี